Choď na obsah Choď na menu
 


Tvorba životného prostredia

31. 5. 2009

Tvorba životného prostredia

 

Životné prostredie = krajina, v ktorej žijú a vykonávajú svoje základné životné činnosti organizmy, a teda aj človek.

 

= tie ľudské činnosti, ktoré sa zameriavajú na zlepšovanie životného prostredia.

 

Ako neplytvať prírodnými zdrojmi?

 • šetriť!!!
 • rekultivovať !!!
 • využívať netradičné zdroje energie – vietor, geotermálne teplo, sila prílivu a odlivu

 

Ako ekologicky vyrábať?

 • výrobné postupy, ktoré neškodia živ. prostrediu
 • využívanie druhotných surovín
 • uzavreté okruhy zdrojov, napr. vody

 

Ako ekologizovať dopravu?

 • uprednostniť tie druhy, ktoré menej škodia živ. prostrediu – električky, elektromobily, bezolovnatý benzín, motory s katalyzátorom
 • chodiť pešo a na bicykli !!!

 

Ako ekologicky bývať?

 • humanizácia prostredia – pešie zóny, parky, športoviská, kultúrne zariadenia, cyklotrasy, kanalizácie, čističky odpadových vôd
 • triedený (separovaný) zber odpadu
 • využívanie druhotných surovín a recyklácia odpadu

 

Ako zveľaďovať prírodu?

 • využívať ekologickú výchovu
 • dodržiavať ekologické zásady v cestovnom ruchu a využívať chodníky a náučné chodníky s tabuľkami
 • správať sa rozumne a byť tolerantný k zvieratám a rastlinám, lebo oni sú tam doma !!!