Choď na obsah Choď na menu
 


Priemysel a životné prostredie

10. 5. 2009

 Priemysel a životné prostredie

 • jeho činnosť vplýva na živ. prostredie už pri výstavbe závodu
  •  pretože sa stavia väčšinou na miestach kde bola predtým príroda

 

 • výrobná činnosť –) priemyselný odpad –) horľavý, jedovatý, zapáchajúci ...

 

Odpad rozdeľujeme na tri skupiny :

 • tuhý odpad
  •  tvorí skládky –) zápach, možné  znečistenie povrchových a podpovrchových vôd a pôdy
 • kvapalný odpad
  •  vypúšťanie do riek, jazier a morí –) ničia všetko živé  –) zdroj pitnej vody !!!
 • plynný odpad
  •  priemyselné exhaláty
  •  filtrovanie umiestnené na komínoch –) čiastočná ochrana životného prostredia
  •  zlúčeniny síry, uhlíka, dusíka, vodné pary, prach, popolček
  •  priemyselná hmla = smog

 

Energetika

 • vodné, jadrové a tepelné elektrárne
  •  rôzne rizika –) pretrhnutie hrádze, zanášanie bahnom –) ekologický čisté

                                             –) jadrový odpad, riziko výbuchu –) ekologicky čisté

                                             –) exhaláty, znečistenie ovzdušia –) neekologické ...

 

Väčšina priemyselných odvetví spôsobuje zásah do životného prostredia, ktorý pri necitlivom využívaní spôsobuje nenávratné škody na prírode.

– najmä hutnícky, drevársky, chemický papierenský priemysel –