Choď na obsah Choď na menu
 


Ochrana životného prostredia

14. 5. 2009

Ochrana životného prostredia

 

= zahŕňa všetky aktivity človeka slúžiace na ochranu prírodných a umelých zložiek krajiny.

 • Ochrana prírody je časťou ochrany životného prostredia – zameriava sa na záchranu a zveľaďovanie prírodných zložiek v krajine
  •  ochrana vzácnych druhov rastlín, živočíchov, minerálov, povrchových útvarov

 

Čo by sme mali robiť pre ochranu životného prostredia?

 • Používať čistiace prostriedky s biologickou rozložiteľnosťou
 • Znižovať záťaž odpadových vôd riadenou likvidáciou biologického odpadu z reštaurácií – minimálne používame drtiče odpadkov
 • Využívať biologicky rozložiteľný odpad z reštaurácií ako obnoviteľný zdroj energie pri rozkladných procesoch vo výrobniach bioplynu
 • Recyklovať použité fritovacie oleje, ktoré sú ďalej využívané v priemysle
 • Denne využívať recyklovaný papier a výrobky z neho
 • Znižovať globálnu spotrebu pohonných hmôt, napr. aktívnym riadením našich dodávateľov v rámci jednotlivých závozov

 

Štátna ochrana prírody na Slovensku :

- vládne a parlamentné orgány, štátne organizácie tieto tvoria tzv. „zelené zákony“

 

1. Hydroconsult š. p.

2. Slovenská agentúra životného prostredia

3. Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica

 4. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

5. Slovenský hydrometeorologický ústav

6. Slovenský vodohospodársky podnik š. p.

 7. Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš

8. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

9. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

10. Vodohospodárska výstavba š. p.

11. Výskumný ústav vodného hospodárstva

12. Zoologická záhrada Bojnice


Ochrana prírody vo svete

 • medzinárodné ochranárske organizácie
  • Care2 - na Care2 sú združený ochráncovia životného prostredia, ochráncovia práv zvierat a ochranári ľudských práv. Ide o chat, kde sú aj blogy s petíciami.
  • Ochranárska organizácia PETA - táto organizácia sa zaoberá právami zvierat a samozrejme, teda aj týraním zvierat po celom svete
  • PETA2 - Tiež ide o niečo ako PETA. Obydvoje sa zaoberajú prípadmi týrania zvierat.
  • Greenpeace International - Ochranársku organizáciu Greenpeace asi netreba veľmi predstavovať.
  • Medzinárodné fórum organizácie Greenpeace. Nájdete na ňom, aj akcie Greenpeace
  • One Voice - Ide o organizáciu zaoberajúcu sa týraním zvierat, ktorá sa snaží o dodržiavanie "práv" zvierat.

 

Chránené územie na Slovensku

- NP Malá Fatra, NP Muránska Planina, NP Nízke Tatry, NP Poloniny, NP Slovenský Kras, NP Slovenský Raj, NP Veľká Fatra, Pieninský národný park, Tatranský národný park

- CHránené Krajinné Oblasti

- štátne prírodné rezervácie

- chránené prírodné výtvory

- národné kultúrne pamiatky

- mestské pamiatkové rezervácie