Choď na obsah Choď na menu
 


Lesné hospodárstvo a životné prostredie

5. 5. 2009

Lesné hospodárstvo a životné prostredie

Funkcie lesa :

 • dodávateľ kyslíka do ovzdušia
 • zachytávajú prach
 • spomaľujú odtok vody z krajiny
 • zabraňujú nadmernému výparu
 • chránia pôdu pred eróziou
 • sú domovom pre mnohé živočíchy a rastliny
 • poskytujú suroviny pre ľudí
 • poskytujú ľuďom huby, lesné plody a poľovnú zver
 • sú miestom na regeneráciu síl a rekreáciu pre človeka
 • ...

Negatívne zásahy človeka do prírody :

 • nadmerná ťažba dreva
 • klčovanie lesa na získavanie pasienkov, polí, plôch na rekreáciu a pre ľudské sídla

 --------- toto všetko spôsobuje mnohé negatívne javy v lese a prírode ---------------

 • vodná a veterná erózia
 • znižovanie úrodnosti pôdy
 • schopnosť samočistenia znečisteného ovzdušia
 • regulácia vody - jej nedostatok v krajine
 • hynutie zvery
 • les stráca svoju estetickú hodnotu
 • riziko požiarov
 • chorobnosť lesa - vznik kalamity - vysychanie lesa