Choď na obsah Choď na menu
 


Krajina

13. 4. 2009

Krajina

 

  • ľubovoľná časť zemského povrchu, ktorá nás obklopuje.

             + podzemné priestory - jaskyne, bane

             + priestory pod vodnou hladinou

Je ohraničená :

                            - zhora troposféra

                            - zdola litosféra

 

Krajinu tvoria jej zložky :

  • prírodné krajinné zložky (ovzdušie, voda, vrchná časť zemskej kôry s reliéfom, rastlinstvo, živočíšstvo);
  • umelé krajinné zložky (sú to diela vytvorené človekom);

              + prírodné zložky, ktoré človek dotváral - mestské parky, polia, záhrady, hospodárske 

                 zvieratá;

Typy krajín :

- zložky krajiny sú vždy usporiadané a tá, ktorá prevažuje určuje ráz krajiny.

 

PRÍRODNÁ KRAJINA :

- napr. kotlinová krajina, ľadovcová krajina, púštna krajina, jazerná krajina ...

- mení sa v troch základných smeroch :

               : od pólov k rovníku - napr. rovníková a polárna krajina,

              : od mora do vnútrozemia - napr. prímorská a vnútrozemská krajina,

              : od nížin do pohorí - napr. nížinná a horská krajina,

 

KULTÚRNA KRAJINA :

- napr. vidiecka sídelná, poľnohospodárska, rekreačná, mestská sídelná, priemyselná 

  krajina;

- v súčasnej dobe sa čoraz viac rozširuje vo svete.