Choď na obsah Choď na menu
 


Doprava a životné prostredie

10. 5. 2009

Doprava a životné prostredie

 • každý druh dopravy nepriaznivo vplýva na životné prostredie !!!
  •  hluk, chvenie, vírenie prachu, vypúšťanie škodlivín do ovzdušia, zabíjanie zvierat, ľudí, poškodzovanie rastlín, znečistenie vody a pôdy ropnými látkami ...

 

Cestná doprava

 • plochy asfaltu a betónu (1 km cesty = 6,5 ha pôdy)
 • hluk, prach, exhaláty a chvenie
 • riziko ohrozenia zdravia a života ľudí

 

Železničná doprava

 • pomohla elektrifikácia, ktorá chráni živ. prostredie
 • hluk a chvenie

 

Lodná doprava

 • budovanie dopravných ciest a ich infraštruktúry (napr. prístavy, kanály ...)
 • nadväzný priemysel, ktorý poškodzuje prostredie ...
 • havárie tankerov a iných lodí –) ekologické katastrofy

 

Letecká doprava

 • hlavne ovzdušie a okolie letísk
 • hluk motorov, ohrozenie života vtákov, spotrebuvávajú kyslík a palivo, havárie lietadiel,

 

Potrubná doprava

 • hlavne na prepravu ropy a zemného plynu –) ekologická katastrofy pri pretrhnutí