Choď na obsah Choď na menu
 


Cestovný ruch a životné prostredie

12. 5. 2009

Cestovný ruch a životné prostredie

 

·        horská rekreačná krajina

·        prímorská rekreačná krajina

·        kultúrnohistorická rekreačná krajina

 

Horská rekreačná krajina

  • turistické strediská - podobajú sa mestskému prostrediu
  • rušenie zvery, ničenie vzácnych rastlín, rozširovanie turistických chodníkov, lámanie stromčekov a kosodreviny ...
  • doprava až k hotelom
  • mnohé zasahujú aj do chránených oblastí
  • napr. Chopok, Štrbské Pleso

Prímorská rekreačná krajina

  • prímorské strediská - podobajú sa mestskému prostrediu
  • problémy s odpadom, množstvo ľudí, lode a iné plavidlá,
  • koncentrácia dopravy, znečistenia, slnečné žiarenie ...

Kultúrnohistorická rekreačná krajina

  • pamiatky miest a vidieka (hrady, historické časti miest, objekty ľudovej architektúry, cenné technické diela)
  • veľké množstvo ľudí, vandali, zub času, pretechnizovanie sveta, doprava, priemysel (exhaláty), odpady, predmety na pamiatku (kúsky pamiatok!?)

V princípe všetky zložky cestovného ruchu pôsobia na životné prostredie.

Zároveň v niektorých prípadoch cestovný ruch pôsobí na životné prostredie aj pozitívne - ochrana prírody.