Choď na obsah Choď na menu
 


Východoslovenská nížina

21. 4. 2009

Východoslovenská nížina

- Južný okraj tvorí štátnu hranicu s Maďarskom, na východe ju ohraničuje štátna hranica s Ukrajinou, na západe prechádza do pohoria Slanské vrchy a na severe susedí s Beskydským predhorím a Vihorlatskými vrchmi.

Delí sa na :

 • Východoslovenská pahorkatina
 • Východoslovenská rovina

 - nachádza sa tu najnižší bod SR -Klin nad Bodrogom - 94,3 m.n.m.

- vejárovitá riečna sieť - rieky - Latorica, Laborec, Ondava a ich prítoky - časté záplavy

- geologická stavba územia v karpatskej časti umocňuje nebezpečenstvo záplav v nížinnej časti,

- teplé podnebie a úrodné sprašové oblasti pahorkatiny + nivné usadeniny

  = dobré podmienky na poľnohospodárstvo ( pšenica, jačmeň, kukurica)

- tokajská vinohradnícka oblasť - južná časť Zemplínskych vrchov

- ťažba soli pri Zbudzi

- vybudovaná vodná nádrž - Zemplínska šírava - jej hlavnou funkciou je ochrana pred povodňami!

                                                                                     - dnes slúži aj ako rekreačná oblasť

Sídla oblasti :

 • Michalovce - je administratívnym sídlom okresu a centrom juhovýchodného regiónu Slovenska,
  • potravinárske podniky - hlavne na hydinu a mlieko,
  • výroba elektromotorov
  • stavebníctvo, strojárstvo, textilná výroba ...
 • Strážske
  • Chemko - chemický kombinát - výskum, výroba a predaj výrobkov anorganickej a organickej chémie - (svetelné stabilizátory a ich medziprodukty, kyselinu dusičnú a nitračné zmesi na výrobu dusíkatých hnojí)
  • znečistenie životného prostredia !
 • Vojany
  • tepelná elektráreň - znečistenie životného prostredia !
 • Vranov nad Topľov
  • administratívnym a hospodárskym centrom okresu s rozvinutými službami a sociálnym, spoločensko-kultúrnym a rekreačným zázemím
  • drevársky (závod Bukóza)
  • textilný priemysel
  • strojársky priemysel, stavebníctvo a stavebná výroba, výroba plastov
  • potravinársky priemysel
 • Sobrance, Sečovce, Veľké Kapušany, Trebišov, Kráľovský Chlmec
  • hlavne potravinárske závody
  • Trebišov - strojársky priemysel
 •  Vyšné Nemecké(cestná doprava) a Čierna nad Tisou (železničná doprava) - brána do Ukrajiny, dnes frekventované hraničné prechody európskej únie;

VIDEO