Choď na obsah Choď na menu
 


Vodstvo - Rieky SR

1. 11. 2009

 

 • rieky u nás väčšinou pramenia a sú málo vodnaté
 • všetky rieky sú najvodnatejšie na jar, keď sa roztápa sneh. Jedinou výnimkou je Dunaj, ktorý je najvodnatejší v lete, keď sa topí ľad v Alpách
 • vodstvo Slovenska sa delí na úmorie Baltského a Čierneho mora 
  • k úmoriu Baltského mora patria povodia riek Poprad a Dunajec.
  • k úmoriu Čierneho mora patria povodia riek Morava, Dunaj, Tisa.
 • spod ustrednej klenby Zapadnych Karpat, ktoru vytvaraju masivy Tatier, Nizkych Tatier a Slovenskeho rudohoria, vyteka na vsetky strany vacsina vyznamnych riek Slovenska
  • Západne Karpaty su zložitým morfologickým útvarom, riečna sieť poskytuje obraz úmerny tejto konfigurácii terénu -  nachádza sa tu niekoľko typov riečnej siete - perovita, stromovita, vejarovita a pod.
 • prítoky Dunaja (Morava, Vah, Nitra, Ipel, Hron)
 • prítoky Tisy so sústavou Bodrogu (Latorica, Laborec, Uh, Ondava, Topla) a sústavou Slanej (Slana, Bodva, Hornad, Torysa),
 • malé povodie Dunajca, prítoku Visly, so svojim hlavným prítokom Poprad.

 

 • Celková dĺžka riek na území Slovenska je 49 774,8 km.
 • Dunaj:  -  najväčšia európska rieka, pramení v Nemecku ( Čierny les )
  -  najviac vody dodávajú prítoky z Álp,
  priemerný prietok v Bratislave: 2000m3/s 
  -  vytvára ramená, najväčšie  z nich Malý Dunaj ohraničuje Žitný ostrov,
  pri Komárne sa vlieva do Dunaja,
 • Morava :  -  prirodzená hranica s Českou republikou a Rakúskom,
  -  priemerný prietok v Moravskom Svätom Jáne: 109 m3/s
  -  prítoky: Myjava, Rudava,
 • Váh: - najväčšia slovenská rieka, dĺžka 402,5km
  -  priemerný prietok:  152 m3/s
  -  dva pramene ( Biely Váh- Kriváň, Čierny Váh- Kráľova hola )
  -  pravé prítoky:: Orava, Kysuca,
  -  ľavé prítoky: Nitra ( 189 km) so Žitavou ( 99km )
 • Hron :  - dĺžka: 284 km, pramení pod Kráľovou holou,
  -  perovitá riečna sieť, priemerný prietok v Novej Bani :  49,5 m3/s
  -  prítoky Slatina, Sikenica,
 • Ipeľ: - dĺžka 232,5 km, priemerný prietok:  20,6 m3/s,
    - prítoky: Krtíš, Krupinica, ( pritekajú zo sopečných pohorí – málo vody )
 • Tisa: - dĺžka 5 km,do Dunaja sa vlieva v Srbsku,
 • Slaná :  - vejárovitá riečna sieť, prítoky: Rimava, Blh, Turiec, Muráň,
 • Bodrog:  - sútok Ondavy ( s Topľou ) a Latorice ( Laborec, Cirocha, Uh )