Choď na obsah Choď na menu
 


Reliéf Slovenska

8. 10. 2009

Tvárnosť povrchu

- vplyv vonkajších prírodných činiteľov  na povrch a horotvorné pochody

 • činnosť vody
  • rieky, potoky, dážď ...
  • vytvárajú kotliny v tvare V
  • na hornom toku je rieka prudšia a odnáša viacej a väčšieho materiálu
  • na dolnom toku je rieka pomalšia a ukladá materiál
  • náplavový kužel - ústie rieky z pohoria do kotliny
  • riečne terasy - ukladanie splavovaného materiálu pri poklesa a zdvihu pohorí
  • vytváranie jaskýň v krasových oblastiach
 • činnosť vetra
  • pieskové duny - presypy a spraše
  • hlavne v ľadových dobách
  • Záhorská nížina- porastená borovicovým lesom
  • Podunajská nížina - spraš
  • tvorba vetrolamov - ochrana pôdy
 • činnosť ľadovca
  • Tatry, Malá Fatra, Nízske Tatry
  • vytvárajú doliny v tvare U
  • plesá
 • činnosť človeka
  • obrábanie pôdy, ťažba hornín, hrádze, cesty, mestá ...
  • Žiar nad Hronom, Sereď ... - vplyv na zems. povrch
  • aj pozitívny vplyv - sady, vinice ...