Choď na obsah Choď na menu
 


Juhoslovenská kotlina

30. 3. 2009

Juhoslovenská kotlina

- veľmi teplá oblasť,

- povrch je pahorkatinný a odlesnený,

- patrí do teplej podnebnej oblasti, má nedostatok vody,

- - rieky - Slaná, Rimava, Ipeľ, niekoľko vodných nádrží,

- mnohonárodnostné zloženie - Slováci, Maďari, Rómovia,

- najmenej rozvinutá oblasť Slovenska s vysokou mierou nezamestnanosti,

- chýba kvalitné cestné a železničné prepojenie celej kotliny so Slovenskom,

Hospodárske centrá :

  • Lučenec - textilný, strojásky a nábytkársky priemysel

                              - administratívne centrum regiónu,

                             - potravinársky priemysel,

  • Poltár a Zlatno - sklárska výroba ale na úpadku !!!
  • Veľký Krtíš - ťažba hnedého uhlia (Modrý Kameň, Pôtor), - už doznieva !!!

                                 -  textilná a strojárska výrova,

  • Modrý Kameň - historické mesto - hrad, múzeum Hračiek a bábkarských kultúr,

                                       - najmenšie mesto na Slovensku,

                                      - významná vinohradnícka oblasť,

  • Rimavská Sobota - cukrovar, pivovar, mäsokombinát, ....

                                              - v dnešnej dobe oblasť s vysokou nezamestnanosťou,

  • Tornaľa - pestuje sa tu tabak,
  • Fiľakovo - hrad, smaltovanie železa a oceľe, poľnohospodárstvo,

                              - neďaleko je Šomoška - je tu odryv bazaltových hornín,

  • Číž - kúpele
  • Dolná Strehová - termálne kúpalisko