Choď na obsah Choď na menu
 


Geologická stavba Slovenska

1. 10. 2009

  Západné Karpaty a Východné Karpaty,

  - pásmové pohoria s výraznou príkrovovou stavbou, ktoré sú súčasťou alpsko-himalájskej sústavy.

 

 • Vonkajšie 
 • Vnútorné 

 •  
 •  

  Panónska panva

  - ide o veľkú depresiu zovretú Karpatmi, Dinármi a Alpami, vyplnenú treťohornými a štrvtohornými sedimentmi.

  • Západopanónska panva
  • Záhorská nížina
  • Podunajská nížina
  • Východopanónska panva

   

  • Východoslovenská nížina

   

  Flyšové pohoria

  • Vonkajšie Karpaty
  • striedajúce vrstvy pieskovcov a ílovcov
  • vyššie chrbty a vrcholy - pieskovec
  • znížené doliny a brázdy - ílovec

  Jadrové pohoria

  • Vnútorná Karpaty - sopečné pohoria, Slovenské Rudohorie a kotliny
  • kryštalické horniny - rula, svor, žula
  • okolo vrstvy vápencov, dlomitov, bridlíc, pieskovcov a slieňov
  • Slovenské rudohorie
   • najzložitejšia stavba
   • krasové územia
  • výskyt rúd železa, medi, antimónu, vápenca, magnezitu

  Sopečné pohoria

  • južný okraj Karpát (pozdĺž zlomov)
  • ložiská farebných a vzácnych kovov
  • sme mimo pásma zemetrasení

  Kotliny

  • poklesnuté územie na juh od Karpát
  • štrky, piesky, íly
  • hnedé uhlie a lignit, ropa a zemný plyn, soľ
  • duny
  • sprašové pokrovy (úrodné pôdy)