Choď na obsah Choď na menu
 


Stredná Európa

18. 2. 2010

Poľsko

-hlavné mesto je Varšava

-počas socializmu sa zameriava na ťažký priemysel

-pri zásobách uhlia vyrástli priemyselné komplexy

-huty,elektrárne,železiarne

-suroviny spracúval aj významný chemický priemysel

-v strednej časti sa rozvinula strojárska výroba(výroba áut,strojov)

-pobrežné mestá sa na severe špecializovali na stavbu lodí(Gdansk) a na spracovanie úlovkov v konzervárňach

-nadnárodný význam nadobudlo však pestovanie raži,zemiakov a ľanu

-významný je chov hovädzieho dobytka a ošípaných

-má rozvinutú železničnú sieť

-na prepravu tovaru sa využívajú rieky Visla a Odra

-poľské prístavy(Štetín) využívajú aj Česká republika a Slovensko

 

 

Maďarsko

-hlavné mesto Budapešť

-vidiecke funkcie-poľnohospodárstvo, spracovanie produktov

-vzácne historické centrá patria k najkrajším na svete

-chemické suroviny(síra, soľ),farebné kovy(olovo, zinok, meď),bauxit

-poľnohospodársky a potravinársky priemysel, lieky

-železiarne, hute, strojárske závody, chemické závody

-dorába ovocie, víno, mäsové výrobky, produkty zo slnečnice

-hlavnou osou štátu je Dunaj

 

 

Česká republika

-hlavné mesto je Praha

-má pravidelnú sídelnú štruktúru

-hustá sieť malých sídel

-ťažba uhlia

-textilná výroba,strojárska výroba

-výrobky-keramika,sklo,bižutéria

-potravinárstvo-pivo,cukrová repa,chmeľ,vinič

-živočíšna výroba-chov hovädzieho dobytka,ošípaných a hydiny,chov rýb

-reliéf splavných riek

-veľký význam má lodná doprava

 Študent