Choď na obsah Choď na menu
 


Severná Európa

18. 2. 2010

Do severnej Eúropy patria štáty rozprestierajúce sa na Škandinávskom polostrove-Nórsko,Švédsko s ostrovmi Gotland a Oland,na východ od nich Fínsko s Alandskými ostrovmi a Dánsko rozkladajúce sa na Jutskom polostrove a na ostrovoch Bornholm,Falster,Fyn,Langeland,Lolland,Sjaelland.Dánsku patria ešte Faerské ostrovy a ostrov Grónsko.Do tejto oblasti sa zaraďuje aj ostrov Island,podobne ako pobaltské republiky Lotyšsko,Estónsko a Litva.V oblasti severnej Európy žije v súčastnosti približne 25 mil.ľudí.Štruktúra obyvateľstva väčšiny krajín je ako v rozvinutých štátoch.

Švédčina,nórčina a dánčina patria do germánskej jazykovej skupiny a fínčina do ugrofínskej jazykovej skupiny-do nej sa zaraďuje aj lapončina.

Rozmiestnenie obyvateľstva v severnej Európe je nerovnomerné.Súvisí to s prírodnými podmienkami,nie vždy priaznivými na osídlenie.

Švédsko

-ekonomika dosahuje svetové parametre,najmä v priemysle a obchode

-sociálna politika patrí medzi najlepšie na svete

-priemysel využíva domáce nerastné bohatstvo

-známa je ťažba kvalitnej železnej rudypri mestách Kiruna a Gällivare,na ktoré sa nadväzuje výroba ocele a strojárstvo(osobné a nákladné autá značiek Volvo,Saab,Scania)

-orná pôda zaberá len 7% rozlohy

-poľnohospodárska výroba dosahuje dobrú úroveň,stačí kryť domácu spotrebu

Island

-významný je lov rýb

-má najnižší podiel ornej pôdy a lesov v Európe

-na pastvínách sa chovajú ozve a poníky

-na výrobu elektrickej energie sa využíva geotermálna energia

-obchodné vzťahy s Európou sú silné

 

 

 

 

Dánsko

-hospodárstvo je na vysokej úrovni

-ťaží sa ropa a zemný plyn

-zameriava sa na odvetvia nenáročné na spotrebu surovín-na elektroniku a potravinárstvo

-svetové meno má výroba piva a syrov

-je druhým najväčším výrobcom lodí v Európe

-v poľnohospodárstve dosahuje špičkovú úroveň

Nórsko

-hospodárstvo sa zakladá na prírodných zdrojoch

-ropu ťaží z dna Severného mora

-ťažia sa farebné kovy

-na vodnatých riekach s veľkým spádom postavili hydroelektrárne,pri niektorých vznikli hlinikárne

-výroba papiera a spracovania rýb

-v poľnohospodárstve je rastlinná výroba slabá

-rozvinutý je rybolov

Fínsko

--životná úroveň obyvateľov v oblasti je vysoká,prispieva k tomu hospodárstvo

-priemysel sa špecializuje na výrobu papiera a drevárskeho tovaru(70% pokrývajú lesy)

-strojárska výroba(najmä stavba lodí a výroba kovov)

-pestujú sa obilie,zemiaky a na severe sa chovajú soby

-vyváža hlavne strojárske výrobky,papier a výrobka z dreva

 

Študent