Choď na obsah Choď na menu
 


Oblasť štátov BENELUX-u, Nemecko,Švajčiarsko,Rakúsko a Lichtenštajsko

18. 2. 2010

Oblasť sa rozprestiera od Severného mora až po Alpy.Rozloha celého územia je 546 760km a žije tam 222mil. obyvateľov.V tejto oblasti možno spolu charakterizovať Belgicko,Holandsko a Luxembursko.

Nemecko(hlavné mesto-Berlín)

-bolo štátom,ktorý stál pri zrode oboch svetových vojen

-po skončení 2.svetovej vojny sa vytvorili 2 samostatné štáty

-dňa 3.10.1990 vznikol znova 1 štát –Spolková republika Nemecko

-Nemecko má 1 z najnižších prírodzených prírastkov na svete,klesá aj počet obyvateľov

-v súčastnosti tam žijú početné národnostné menšiny Turkov,Kurdov,Srbov a Chorvátov

Švajčiarsko(hlavné mesto Bern)

-stretávajú sa 3veľké európske jazyky(nemčina,francúžština,taliančina)

-ku katolíckemu vierovyznaniu sa hlási približne rovnaký počet ako ku protestanskému

-v živote ľudí sa odráža hospodárska rozvinutosť

-švajčiarske ženy sa dožívajú najvyššieho veku v Európe

-veľmi nízka je dojčenská úmrtnosť

-krajina je husta zaľudnená

-väčšina ľudí žije na Švajčiarskej plošine a v okolí Ženevy

Rakúsko(hlavné mesto Viedeň)

-po skončení 1.svetovej vojny sa mnohonárodnostná monarchia rozpadla a vzniklo viacero samostatných štátov,medzi nimi aj Rakúsko

-dnes je samostatnou republikou

-je národnostné jednotné

-po nemecky hovoriaci obyvatelia sú prevažne kalolíckeho vierovyznania

-má nízky podiel mladých ľudí

-ťaží sa najmä magnezit a soli

-rozvinutý priemysel,napr.hútnictvo,strojárstvo,petrochémia

-v poľnohospodárstve prevláda živočíšna výroba

Lichtenštajsko(hlavné mesto-Vaduz)

-je významné finančné centrum

-cestná a železničná sieť regiónu patrí k najhustejším na Zemi

-rozvinutá riečna doprava(Rotterdam-najväčší prístav)

-rozvinutá letecká doprava(druhé najväčšie letisko Frankfurt nad Mohanom)

Štáty BENELUX-u

 

Holandsko(hlavné mesto-Amsterdam)

-národnostne jednotné

-petrochémia(Shell),elektronika(Philips),hútnictvo(výroba ocele),potravinárstvo(syry,kakao,pivo)

-pestovanie kvetov(tulipány)

-ťaží sa čierne uhlie

Luxembursko(hlavné mesto-Luxemburg)

-hútnictvo

-finančníctvo

Belgicko(hlavné mesto-Brusel)

-veľmi podobné s Holandskom

 

Študent