Choď na obsah Choď na menu
 


LATINSKÁ AMERIKA

20. 5. 2010

        Patria sem:

  • štáty Strednej a Južnej Ameriky,
  • Mexiko a Karibské ostrovy

 

Rozloha: 20,564 mil. km2

Počet obyvateľov:  500 mil. (r. 2003)

 

Povrch

·        výrazná je výšková členitosť

·        polovicu rozlohy tvoria horské pásma

·     najviac hornatý je sever - Mexická plošina, pozdĺž západného pobrežia - Andy

·        v Andách je asi 80 činných sopiek

·        územie medzi Andami a Brazílsko-Guayanským štítom sú najväčšie nížiny: Orinocká, Laplatská a Amazonská, ich  veľtoky vytvárajú terasové a nížinné roviny

·        na JV Južnej Ameriky je Patagónska plošina ktorá je málo úrodná

 

Podnebie

·     tropické, subtropické, mierne podnebné pásmo, subpolárna oblasť- Ohňová zem

·     tropické - najväčšia časť

· podnebie ovplyvňujú aj morské prúdy: studený Peruánsky na západnom pobreží zabraňuje tvorbe zrážok (vznik púšte Atacama) a teplý Brazílsky na východnom pobreží

 

 

Vodstvo

·        riečna sieť patri medzi najhustejšie na svete

·        najväčší veľtok sveta je Amazonka

·      väčšina krátkych, prudkých riek sa využíva na výrobu elektrickej energie

·        bezotokové oblasti- Bolívijska plošina a púšť Atacama

·        Angelov vodopád v Guyanskej plošine najvyšší na svete

·        Maracaibo - najväčšie lagúnové jaero na svete

 

 

Rastlinstvo a živočíšstvo

·        tropický dažďový les - povodie Amazonky-produkcia kyslíka

·        vlhké savany vo Venezuele-Ilanos

·      subtropická oblasť - západné pobrežie - púšť, kaktusy, bromélie, opuncie

·       mierne pásmo: západ -listnaté a zmiešané lesy, východ –stepi ,pampy a púšte

·      živočíšstvo -netropická oblasť,veľký počet endemitov, prales :jaguár, pásavec, kolibríky, stepi :panda pampová, Andy :lamy, kondor

 

Obyvateľstvo

·        Latinská Amerika bola v minulosti osídlená najmä španielskymi a portugalskými kolonistam

·        pôvodný obyvatelia boli Indiáni

·        45% všetkých obyvateľov je mládež do 15 rokov ( je najmladším regiónom na svete)

·        hustota zaľudnenia 18 obyvateľov na km2

·        veľké nížiny a plošiny sú riedko obývane

·        urbarizácia, zo všetkých rozvojových oblastí sveta - najvyšší podiel mestského obyvateľstva

·        obyvateľstvo sa sústreďuje do veľkomiest

·        najväčšie svetové aglomerácie: Sao Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Mexiko City

·        silné premiešanie rás, spoločenská kultúra a náboženstvo-rasová neznášanlivosť je nižšia ako v iných častiach sveta

·        veľké sociálne rozdiely (chudoba), vysoká zadľženosť - Brazília a mexiko sú najzadĺženejšie štáty sveta - hlavné problemy štátov Latinskej Ameriky

 

 

Poľnohospodárstvo

·        najviac sa podieľajú:Brazília, Argentína a Mexiko

· prevažuje rastlinná výroba - káva, banány, kakaové bôby, bavlník. cukrová trstina, tabak

·        juh Južnej Ameriky je známou veľrybárskou oblasťou

·        v Argentíne, Uruguaji a Paraguaji prevažuje chov hovädzieho dobytka


Hospodárstvo

·        ťažba vzácneho dreva (Amazónia,Guayanská vysočina)

·        tretina svetových zásob železných rúd, medi,bauxitu

·        významné ložiská cínu, niklu, olova, striebra,ropy a zemného plynu

·        priemyselné odvetvia:ťažobný priemysel,hutníctvo železa,výroba hliníka, strojárstvo, chemický priemysel

 

 

Stredoamerická oblasť: Mexiko, Guatemala, Belize, Salvator, Honduras, Nikaragua, Kostarika a Panama

 

Karibská oblasť: patria sem štáty a územia Veľkých a Malých Antíl v Karibskom mori a štáty Venezuela, Kolumbia, Guayana, Fr. Guayana a Suriman

 

Laplatská oblasť: Argentína, Paraguay

 

Andská oblasť: Venezuela, Kolumbia, Ekvádor, Peru, Bolívi a Čile

 

                                                                                                                                    T. Odlerová, 9.roč