Choď na obsah Choď na menu
 


AUSTRÁLIA A OCEÁNIA

20. 5. 2010

-         Austrália a priľahlé ostrovy Oceánie tvoria najmenší svetadiel a majú aj najmenej obyvateľov

-         Patria sem ostrovy Novej Guiney, Nového Zélandu a tisícky drobných ostrovov a ostrovčekov, ktoré sú roztrúsené po Tichom oceáne, ktorých väčšinu pre malú rozlohu nie je možné zakresliť na mapu.

 • Austrália, nový Zéland a Nová Guinea boli kedysi dávno spojené južnými časťami ostatných svetadielov, ale pred tisíckami rokov sa od nich odčlenili a driftovým pohybom zemskej kôry ,,odplávali” na svoje terajšie miesto do Tichého oceánu.
 • Ostrovy v Tichom oceáne vznikali rôznymi prírodnými pochodmi. Niektoré sú vrcholmi pohorí alebo sopiek, ktoré vyrástli s morského dna, iné sú vytvárané z koralov, s drobných morských živočíchov, presnejšie z ich skamenelených kostier.
 •       Rastlinstvo a živočíšstvo:        
 • austrálske vačkovce, cicavce s brušnými vakmi, v ktorých samičky istý čas chovajú mláďatá (patria medzi ne kenguri a koaly), ako aj nelietavé vtáky kivi a kakapo z Nového Zélandu,
 • na nepočetných farmách sa chová hovädzí dobytok a ovce, pri ložiskách nerastných surovín sú otvorené bane,
 • stromy eukalypty, prasličníky, „trávové stromy” Xanthorrhoea či ,,fľašové stromy” Brachychitony nerastú nikde inde na svete,
 • podobne je to s kengurami, koalami, vtákopyskami, ježurami a ďalším živočíchmi,

 • Väčšia časť Austrálie má teplé a suché podnebie najmä vo vnútrozemí.
 • Na východ od Veľkých predelových vrchov a na Tasmánii, kde vládne teplé a vlhké podnebie, sa sústreďuje život väčšiny obyvateľstva.

 • Dve tretiny Austrálčanov žije vo veľkomestách ako Sydney, Melbourne a Brisbane.
 • Austráliu obýva len okolo 17 miliónov ľudí, kým rozlohou rozlohou približne rovnaké USA má 249 miliónov obyvateľov.
 • Najdôležitejšími teritóriami sú Severné teritórium (hlavné mesto Darwin) a Teritórium austrálskeho hlavného mesta (hlavné mesto Canberra).
 • Hlavné mesto Canberra vzniklo na základe federálnej dohody ako kompromis medzi dvoma najväčšími austrálskymi mestami - Sydney a Melbourne.

 

V. Mlynárová, 9. roč.